Όλα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων - indima.gr - O online λογιστής σου

indima.gr – O online λογιστής σου

Αμιγώς ηλεκτρονικά θα μπορούν να συστήνονται το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2021 οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και τα παραρτήματά τους. Η σχετική πρόνοια επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία 2019/1151, η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους.

Σημειώνεται πως ήδη με απόφαση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, συστήθηκε η νομοπαρασκευαστική ομάδα που θα καταρτίσει εθνικό νομοθετικό κείμενο, η οποία θα πρέπει να το καταθέσει το αργότερο έως τις 28/2/2021. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, όπως ορίζει η ΕΕ, είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη από την 1/8/2021.

Η οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη να καθορίσουν διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τη σύσταση εταιρειών, την εγγραφή παραρτημάτων και την καταχώριση εγγράφων και πληροφοριών εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν κατά πόσο ορισμένες ή όλες οι διαδικτυακές διαδικασίες θα είναι υποχρεωτικές.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η οδηγία, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας.

Επίσης, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας.

Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, πράξεων και των στοιχείων.

Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, θα μπορούμε με τον νέο χρόνο να ιδρύσουμε μία επιχείρηση μέσω του διαδικτύου. Σε αυτήν την διαδικασία θα χρειαστείτε έναν έμπιστο και εξειδικευμένο λογιστή να σας βοηθήσει στην ίδρυση της επιχείρησης. Για αυτόν τον λόγο το business.indima.gr είναι εδώ, πάντα δίπλα σας, πάντα ενημερωμένο!!
Ξεκινήστε τώρα με τον πρώτο μήνα εντελώς Δωρεάν!

ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ

Όλα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Λάβετε υπόψη ότι η indima εξυπηρετεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν σε όλη την Ελλάδα.

X