2 Νοεμβρίου 2020 - indima.gr - O online λογιστής σου

indima.gr – O online λογιστής σου

Όλα ηλεκτρονικά στη σύσταση επιχειρήσεων

Αμιγώς ηλεκτρονικά θα μπορούν να συστήνονται το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2021 οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και τα παραρτήματά τους. Η σχετική πρόνοια επιβάλλεται από την κοινοτική οδηγία 2019/1151, η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους. Σημειώνεται πως ήδη με απόφαση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας […]