Έως τις 28 Φεβρουαρίου η υποβολή για χωριστές δηλώσεις συζύγων

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα έχουν την δυνατότητα οι σύζυγοι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να δηλώσουν την επιθυμία τους για ξεχωριστή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2018 και επόμενων ετών.

Η δήλωση θα γίνεται μέσω της σελίδας της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses

H επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης θα μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, αλλά μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης.

Θωμάς

Comments