Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες