Παρά το γεγονός ότι η πρώτη πληρωμή του ΚΕΑ, στις 28/3 πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά χωρίς προβλήματα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα από πολίτες.

Kύκλοι του Υπ. Εργασίας, αναφέρουν τα ακόλουθα:

1. Κάποιοι που έκαναν αίτηση το Μάρτιο 2017, θεωρούν ότι θα πληρώνονταν τον ίδιο μήνα. Επαναλαμβάνουμε οι εγκεκριμένες αιτήσεις κάθε μήνα πληρώνονται τον επόμενο, όπως προβλέπει ο νόμος. Και αυτό έχει να κάνει με τον απαραίτητο χρόνο για τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων, την προετοιμασία και μεταφορά προς τις Τράπεζες των αρχείων πληρωμών και τις διαδικασίες στις Τράπεζες που τηρούνται οι λογαριασμοί και εκδίδονται οι κάρτες.

2. Οι δηλωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσίαζαν μια σειρά προβλημάτων :
λάθος IBAN
-δεν υπήρχε ο δικαιούχος του ΚΕΑ στο δηλωμένο λογαριασμό
-δεν υπήρχε το σωστό ΑΦΜ του δικαιούχου στο δηλωμένο λογαριασμό.

Όσοι δικαιούχοι του ΚΕΑ επικοινώνησαν με τα help desk του Υπουργείου και της ΗΔΙΚΑ ενημερώθηκαν σχετικά και έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες που τηρούν το λογαριασμό τους για τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

3. 10.000 εγκεκριμένοι δικαιούχοι του ΚΕΑ που στην τελευταία διασταύρωση των στοιχείων τους, λίγο πριν την πληρωμή, βρέθηκαν να έχουν παραλείψει την υποβολή ουσιωδών στοιχείων λ.χ. χρήματα που εισέπραξαν το τελευταίο 6μηνο και δεν τα δήλωσαν είτε ότι υπέβαλλαν διπλή αίτηση και ως μονοπρόσωπα νοικοκυριά και ως μέλη νοικοκυριού.
4. Να γίνει σαφές ότι ουδείς πειράζει αυθαίρετα το ποσό της επιδοματικής ενίσχυσης, είτε μειώνοντας είτε αυξάνοντας. Για παράδειγμα: δεν αυξάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τέκνα όταν ενηλικιώνονται (από 50€ σε 100€). Πρέπει ο πολίτης να επικαιροποιήσει την αίτηση του κάνοντας νέα τροποποιητική αίτηση.

5. Το εγγυημένο ποσό του νοικοκυριού δεν είναι ίδιο με το Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης. Αυτό που θα πάρει ο πολίτης είναι το Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης. Και τα δυο αναγράφονται στο τέλος της εκτύπωσης της αίτησης. Μόνο αν έχει μηδέν εισόδημα, το εγγυημένο ποσό είναι ίδιο με το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα της υποβολής της αίτησης, ενημερώνεται ο πολίτης για το αν εγκρίνεται η αίτησή του και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Οι διασταυρώσεις που γίνονται επεκτείνονται συνεχώς. Επειδή κάτι δεν προσυμπληρώθηκε στην αίτηση του πολίτη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πληροφορία ή ότι δεν θα βρεθεί, σημειώνουν από το Υπ. Εργασιας.

Οι διασταυρώσεις που γίνονται είναι και απολογιστικές. Για παράδειγμα, θα ελεγχθεί αν οι φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2018 για τα εισοδήματα του 2017 θα συνάδουν με αυτά που έχουν δηλώσει μέσω των αιτήσεων τους οι δικαιούχοι του ΚΕΑ μέσα στο 2017. Σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι ο έλεγχος αυτών που δηλώθηκαν στις αιτήσεις της πρώτης φάσης (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016) σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τώρα για το 2016.

Τέλος, υπάρχουν διασταυρώσεις που δεν μπορούν να γίνουν κατά την υποβολή της αίτησης. Παράδειγμα: αν κάποιος συμμετέχει σε 2 αιτήσεις ταυτόχρονα. Οπότε γίνονται πριν από κάθε πληρωμή.

 

Πηγή: capital.gr