Από ΔΟΥ: φορολογικές δηλώσεις-αντίγραφα εκκαθαριστικών.

Από ΟΑΕΔ: έκδοση βεβαιώσεων-ανανέωση κάρτας ανεργίας, ενημέρωση για επιδώματα, προγραμματα, ταμείο ανεργίας-δελτία κοινωνικού τουρισμού.