Τήρηση – Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων

Εξαιτίας των συνεχόμενων αλλαγών στη Φορολογική Νομοθεσία η προσωπική ενημέρωση των πελατών του γραφείου μας συχνή. Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας.

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
Συμπλήρωση βιβλίου εσόδων / εξόδων, υποβολή Ε1 / Ε3 για επαγγελματίες
Φορολογική και λογιστική υποστήριξη
Συμπλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών έντυπων στην Δ.O.Υ. και σε κάθε αρμόδιο φορέα
Συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ. (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών
Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές(ΟΕ-ΕΕ)

Επιχειρήσεις με βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας
Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη:

  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Συγκέντρωση παραστατικών
  • Καταχώρηση εσόδων
  • Καταχώρηση εξόδων
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
  • Υπολογισμός & υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ
  • Υπολογισμός & υποβολή της Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
  • Τήρηση Μητρώου Παγίων και Υπολογισμός Αποσβέσεων
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Προμηθευτών
  • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων

 

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!