Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Επιδότηση στην Περιφέρεια της Αττικής


ΠΑΤΑ ΕΔΩ

Επιδότηση στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας


ΠΑΤΑ ΕΔΩ